Trwają zaawansowane prace w projekcie SAFEWAY

 In Aktualności

Budimex od września 2018 roku realizuje projekt SAFEWAY. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 i zakłada stworzenie platformy internetowej w oparciu o system informacji geograficznych (GIS). Platforma ma służyć do przetwarzania i rozpowszechniania informacji wśród organów administracji publicznej, zarządców infrastruktury, pasażerów i firm transportowych. Realizacja zaplanowanych w całym projekcie 10 pakietów zadań potrwa 42 miesiące i zakończy się w roku 2022. W czterech z nich bierze udział Budimex SA, jako partner Ferrovial Construction.

Platforma, stanowić będzie system wspomagający podejmowanie decyzji, określenie działań i środków zapobiegawczych w zakresie utrzymania i użytkowania infrastruktury, w sytuacjach występowania zagrożeń – naturalnych jak pożary czy powodzie i tych, powodowanych przez człowieka, jak wypadki czy akty terroryzmu.
W tej chwili Budimex pracuje nad planem zarządzania kryzysowego służącego powstającej platformie internetowej SAFEWAY. W projekt zaangażowani są także wykwalifikowani członkowie zespołu BIM oraz Biura Innowacji spółki Budimex S.A.

Przewidywanym rezultatami SAFEWAY jest pięciokrotna poprawa mobilności oraz niższe koszty utrzymania infrastruktury o co najmniej 20%. Projekt ma także prowadzić do znacznej poprawy bezpieczeństwa infrastruktury transportowej, opracowania kompleksowych narzędzi z uwzględnieniem aplikacji służącej do przewidywania i łagodzenia skutków ekstremalnych zdarzeń, we wszystkich typach katastrof drogowych.

Głównymi konsorcjantami projektu są: Ferrovial Construction (Hiszpania), Universidad De Vigo (Hiszpania), Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt (Norwegia), The Chancellor, Masers and Scholars of the University of Cambridge (Wielka Brytania), Ingenieria Insitu S.L. (Hiszpania), Demo Consultants BV (Holandia), Universidade Do Minho (Portugalia), Planetek Italia SRL (Włochy), Infrastructure Management Consultants GMBH (Szwajcaria), Infrastruturas de Portugal SA (Portugalia), Network Rail Infrastructure Limited (Wielka Brytania), BeTR Ben Rutten Technology Research (Holandia), Innovactory International B.V. (Holandia), Transportokonomisk Institutt (Norwegia).