Trwa projekt SAFEWAY. Zobacz nad czym pracuje międzynarodowe konsorcjum

 In Aktualności

Po raz pierwszy o projekcie Safeway mówiliśmy w 2018 roku, kiedy jako partner Ferrovial Agroman SA przystąpiliśmy do międzynarodowego konsorcjum. Wówczas zaczynały się prace koncepcyjne nad systemem i platformą, które według założeń, pomogą zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników sieci transportowych i ułatwią zarządzanie obiektami infrastrukturalnymi. Zobacz film, który w skrócie przedstawia wszystkie elementy, tworzące Safeway.

Zobacz film:

Projekt zakłada stworzenie platformy internetowej w oparciu o system informacji geograficznych (GIS), służącej do przetwarzania i rozpowszechniania informacji wśród organów administracji publicznej, zarządców infrastruktury, pasażerów i firm transportowych – wszystkich użytkowników sieci transportowych, jak drogi, koleje, porty lotnicze czy morskie. Platforma, stanowić będzie system wspomagający podejmowanie decyzji, określenie działań i środków zapobiegawczych w zakresie utrzymania i użytkowania infrastruktury, w sytuacjach występowania zagrożeń – naturalnych jak pożary czy powodzie i tych, powodowanych przez człowieka, jak wypadki czy akty terroryzmu.

SAFEWAY rozpoczął się w październiku 2018 roku. Realizacja zaplanowanych 10 pakietów zadań potrwa 42 miesiące i zakończy się w roku 2022. W czterech z nich udział weźmie Budimex SA, jako partner Ferrovial Agroman SA. Więcej na ten temat przeczytasz w publikacji pt. „Budimex i Ferrovial Agroman zaangażowane w unijnym, międzynarodowym projekcie infrastrukturalnym SAFEWAY”

Projekt SAFEWAY potrwa 42 miesiące i zakończy się w 2022 roku. Plan projektu zakłada realizację
10 pakietów zadań. W 4 z nich udział weźmie Budimex SA, jako partner Ferrovial Agroman SA.

Wartość dofinansowania projektu z funduszy Unii Europejskiej, z programu Horyzont 2020 wynosi 4 500 000 EUR.