Wystartujemy

z Twoim

pomysłem

Witaj w Strefie Innowacji,
gdzie zmieniamy pomysły
w rzeczywiste rozwiązania!

Twój pomysł – nasza misja

Chcemy, aby pracownicy Budimeksu mieli realny wpływ na sposób, w jaki pracujemy. Dlatego mówimy TAK Twoim pomysłom oraz dajemy Ci możliwość realizacji swojej wizji. Poznaj cel Strefy Innowacji oraz dowiedz się, w jakich obszarach szukamy innowacyjnych pomysłów.

O kampanii

W Budimeksie mamy misję
– wcielić Twoje pomysły w życie!

Masz aspirację i wiesz jak udoskonalić nasze działania? Proponuj własne rozwiązania lub inicjatywy, a my damy Ci szansę wzięcia udziału w dużych projektach badawczych finansowanych ze środków unijnych. Damy Ci szansę wzięcia czynnego udziału na każdym etapie projektu. Razem z innymi ekspertami będziesz wcielać w życie innowacje, które będą miały wpływ na cały rynek budowlany! Razem z zespołem projektowym będziesz wcielać w życie innowacje, które będą miały wpływ na cały rynek budowlany!

Cel kampanii:

Poszukujemy rozwiązań z obszarów, w których stale chcemy podnosić jakość, efektywność, ekonomię oraz dbałość o środowisko i bezpieczeństwo. Oprócz tego chcemy dać pomysłodawcom, czyli też Tobie, szansę na rozwój poprzez uczestniczenie od kuchni w procesie tworzenia innowacji oraz usprawnień.

Czas trwania:

Nabór wniosków ogłaszamy cyklicznie. Nabór wniosków ogłaszamy 1 sierpnia. Obecnie zgłoszenia zbieramy do 16 września.

Obszary, w których szukamy innowacji:

BHP – poprawa
bezpieczeństwa

Zmniejszenie
śladu węglowego

Energetyka
w budownictwie

Gospodarka
odpadami w obiegu zamkniętym

Dlaczego warto?

Chcemy zmieniać świat z pomocą Twoich pomysłów i dajemy Ci prawdziwą szansę na ich realizację. Wyobraź sobie, że możesz uczestniczyć w całym procesie tworzenia oraz późniejszego wdrażania rozwiązania w życie. Zdobędziesz wiedzę, którą ciężko uzyskać przez komputer i ostatecznie, będziesz z dumą patrzeć, jak Twój pomysł pomaga kolegom i koleżankom wykonywać swoją pracę!

Satysfakcja

Z Twojej innowacyjnej koncepcji będzie korzystać największa firma budowlana w Polsce.

2000 zł brutto premii + prezent

Za pozytywnie oceniony i przetestowany pomysł otrzymasz premię oraz gadżet.

4_elm_dlaczego_warto_3

Czynny udział w całym procesie

Weźmiesz udziałów
w konsultacjach oraz
testach pilotażowych.

Sprawiedliwość

Zapewniamy wszystkim pracownikom jednolity standard oceny i testowania pomysłów.

Pigułka wiedzy

Dowiedz się więcej na temat obszarów, w których szukamy innowacyjnych koncepcji!

BHP – poprawa bezpieczeństwa

Miejsce na treść… Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zmniejszenie śladu węglowego

Co to jest ślad węglowy?
Ślad węglowy to łączna liczba gazów cieplarnianych emitowanych w wyniku produkcji oraz konsumpcji towarów i usług. Ślad węglowy to pojęcie stosowane w celu ilościowego określenia wpływu danej działalności, osoby lub kraju na zmianę klimatu.

Jak ograniczyć swój ślad węglowy?
Zrozumienie śladu węglowego może pomóc ograniczyć wpływ Twojej konsumpcji na środowisko. Niewielkie zmiany mogą w dłuższej perspektywie przynieść duże różnice, na przykład w przypadku transportu, żywności, odzieży, odpadów itp.. Ślad węglowy może dotyczyć produktów i usług, aktywności pojedynczych osób i gospodarstw domowych, a także działalności przedsiębiorstw, rządów czy całych sektorów gospodarki. Ślad węglowy uwzględnia nie tylko emisje bezpośrednio generowane przez daną aktywność czy produkt, ale też emisje związane ze wszystkimi etapami ich cyklu życia.

Dlaczego to ważne?
Obecnie nie ma już wątpliwości co do postępujących zmian klimatu, a także co do tego, że niezahamowany wzrost średniej temperatury przyniesie katastrofalne skutki środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Zmiany klimatyczne, których doświadczamy są spowodowane przede wszystkim emisjami gazów cieplarnianych pochodzącymi z działalności człowieka i jedynie aktywna, globalna reakcja jest w stanie zatrzymać ten bezprecedensowy ciąg zdarzeń. Emisje gazów cieplarnianych, takich jak m.in. dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O) i innych związków chemicznych, wywołane różnymi działaniami człowieka (jak np. spalaniem paliw kopalnych, wylesianiem, degradacją gleb, chowem bydła czy stosowaniem nawozów sztucznych) wpływają na klimat i prowadzą do jego ocieplania oraz destabilizacji. W efekcie pogarszają się warunki życia na Ziemi, coraz częściej występują susze, fale upałów, powodzie i pożary. Topnieją lodowce, podnosi się poziom morza.

Ślad węglowy i emisje gazów cieplarnianych nową walutą
Ślad węglowy jest najbardziej wiarygodnym, mierzalnym i międzynarodowym narzędziem, które daje porównywalne wyniki firm z całego świata, działające w tych samych gałęziach gospodarki. Przedsiębiorcy coraz większy nacisk kładą na aspekty środowiskowe, przez co raportują swoje strategie zrównoważonego rozwoju. Wielkości śladu węglowego stanie się jednym z elementów rywalizacji konkurencyjnej na globalnym rynku. Wygrają firmy, które pierwsze wdrożą odpowiednie procedury jego kalkulacji i redukcji, a także wbudowania tego parametru w naturalny tryb prowadzenia biznesu.

Praktyczne informacje

 • Siedem miliardów ludzi na świecie w różnym stopniu zużywa zasoby planety. Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych liczba ludności na świecie do 2050 r. może wzrosnąć do 9,7 miliardów, a do 2100 r. – do ponad 11 miliardów osób. Rosnąca liczba ludności przyczynia się do wzrostu emisji i wyczerpywania zasobów naszej planety.
 • Ile węgla jest emitowane, aby wyprodukować Twój T-shirt, posiłek lub telefon? Ilość ta będzie zależała od wyborów dotyczących produkcji i konsumpcji. Na przykładzie transportu: lot samolotem emituje 285 g węgla na kilometr,
 • w porównaniu ze 104 g w przypadku jazdy samochodem i 14 g – pociągiem. To samo dotyczy rodzaju mięsa lub ryb, które jesz, lub rodzaju dżinsów, które kupujesz.
 • Całkowity ślad węglowy podróży samochodem uwzględni nie tylko emisje wynikające ze spalania paliwa w silniku, ale też emisje związane z wyprodukowaniem, utrzymaniem i utylizacją samochodu, wydobyciem, rafinacją
 • i dystrybucją paliwa, a także budową i utrzymaniem dróg oraz parkingów. W przypadku samochodu elektrycznego będą to natomiast emisje związane z wytwarzaniem i dostarczaniem energii elektrycznej.

Hasła

 • Ślad węglowy jest to rzeczywisty ślad, który zostawiasz na środowisku, tak jak twoje buty, ale przy każdym działaniu, które uwalnia węgiel.
 • Na wielkość śladu węglowego każdego z nas wpływ mają nasze codzienne wybory dotyczące stylu życia i sposobu spędzania czasu wolnego.
 • Kalkulacja śladu węglowego punktem startu w budowie strategii klimatycznej.
 • Żeby osiągnąć poziomy emisji bezpieczne dla klimatu, potrzebna jest zmiana w wielu dziedzinach życia.
 • Część odpowiedzialności leży w rękach każdego i każdej z nas — tego co zmienimy w swoim życiu i jak będziemy o tym opowiadać innym.
 • Według klimatologów możliwe jest uniknięcie najbardziej katastrofalnych skutków zmian klimatu. Wymaga to ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
 • Większe emisje gazów cieplarnianych mają bezpośredni wpływ na globalne ocieplenie. Proces ten przyspiesza zmianę klimatu, co ma katastrofalne skutki dla naszej planety. Wszyscy możemy walczyć z globalnym ociepleniem poprzez dokonywanie przyjaznych dla klimatu wyborów w naszym codziennym życiu.
Energetyka w budownictwie

Miejsce na treść… Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym

Miejsce na treść… Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontakt

Centrala
Biuro Innowacji

ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
Tel. 502-839-148
Email: magda.pietrzyk-jachimowicz@budimex.pl

Zgłoś się

Twój pomysł zmieni znacznie więcej,
gdy się nim podzielisz!

Po kliknięciu w powyższy przycisk nastąpi przekierowanie do Strefy Innowacji w Budinet.

budimex