Projekt CONCERT w Budimex!

 In Aktualności, CONCERT

Budimex bierze udział w projekcie CONCERT, w ramach którego opracowane zostaną konfigurowalne roboty, których zadaniem będzie wspomaganie człowieka na placu budowy w najbardziej uciążliwych pracach.

W styczniu 2021 roku rozpoczęto projekt oraz wewnętrzną kampanię informacyjną w Budimeksie. Do konsultacji projektu zgłosiło się 10 pracowników. Do czerwca 2021 roku grupa projektowa opracuje wymagania dla robotów i przekaże je pozostałym partnerom projektu odpowiedzialnym za opracowanie konstrukcji i oprogramowania robota. W kolejnych miesiącach będą testowane kolejne wersje urządzeń, weryfikowane wymagania tak, aby urządzenia odpowiadały na rzeczywiste potrzeby użytkownika końcowego.

Budownictwo jest branżą bardzo słabo zrobotyzowaną. Praca na budowie wymaga dużych nakładów ludzkiej pracy, często w trudnych, niesprzyjających warunkach. Wspomaganie lub zastępowanie pracy człowieka pracą robotów pozwoli nam na zapewnienie naszym pracownikom lepszych, bezpieczniejszych warunków pracy oraz skróci czas budowy i podniesie jej jakość. Odpowiada to także światowemu trendowi zwiększania automatyzacji pracy oraz polityce rządu stymulującego robotyzację krajowego przemysłu.

Realizacja projektu CONCERT pozwoli firmie Budimex na przetestowanie unikalnych, nowoczesnych rozwiązań robotycznych na placu budowy, zdobycie doświadczeń z ich użytkowania oraz określenia ich zalet, wad i efektywności. Budimex jako lider branży stawia sobie wysokie cele rozwojowe i chce wyznaczać nowe kierunki robotyzacji branży budowlanej, która wpisuje się w światowe trendy Przemysłu 4.0.

CONCERT – CONfigurable CollaborativE Robot Technologies to projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest opracowanie nowej koncepcji konfigurowalnych platform robotycznych. Mogą one być badane w obszarach zastosowań z nieustrukturyzowanymi, zmiennymi i zmieniającymi się ustawieniami przestrzeni robotycznej i zdaniami. Nowe coboty (ang. collaborative robots – roboty współpracujące) dzięki swojej sile i wszechstronności, mają zapewnić istotną pomoc w wielu działaniach. Będą składać się z modułów, które można odpowiednio skonfigurować dopasowując do konkretnych zadań takich jak: wiercenie, cięcie, malowanie i dokumetowanie. Projekt będzie trwał 3 lata, a jego koordynatorem jest Istituto Italiano di Tecnologia. W skład konsorcjum projektu wchodzi 5 partnerów z Włoch, Polski, Austrii i Niemiec. Projekt CONCERT otrzymał dofinansowanie wysokości prawie 3 mln euro z Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 (numer grantu: 101016007).

Dzięki projektowi CONCERT naukowcy oraz inżynierowie opracują i przetestują w warunkach rzeczywistej pracy autonomiczną platformę z różnymi, łatwo konfigurowalnymi manipulatorami. Urządzenie ma być zdolne zarówno do pracy w pełni autonomicznej, jak i działania u boku pracowników pod ich nadzorem lub bez. Współpraca robota z człowiekiem ze względów bezpieczeństwa jest dużym wyzwaniem technicznym. Roboty CONCERT będą w stanie pozyskiwać informacje z przestrzeni, w której się znajdują, a także wykonywać polecenia operatora dostosowując się do otoczenia.