Krok w stronę wirtualnej rzeczywistości

 In Aktualności

Budimex, jako lider branży budowlanej, stale poszukuje nowatorskich rozwiązań z zakresu inteligentnych technologii. Obecnie, dla usprawnienia pracy specjalistów oraz poprawienia bezpieczeństwa na budowach, wprowadza innowacyjne rozwiązania z zakresu VR.

Edukacja oraz współpraca w obszarze innowacyjności i bezpieczeństwa to wartości, na które Budimex S.A. szczególnie zwraca uwagę. Firma aktywnie angażuje się w działania na rzecz rozwoju, prowadząc liczne krajowe i zagraniczne projekty badawcze. Aktualnie, nowe zastosowania, Budimex wykorzystuje w BHP. Szkolenie prowadzone w oparciu o wirtualną rzeczywistość podnosi kompetencje pracowników i poprawia jakość pracy.

– Ciągły rozwój techniczny i technologiczny oraz bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze. Chcemy wykorzystywać innowacyjne rozwiązania w codziennej pracy, aby wynik naszych działań wyróżniały jak najwyższa jakość i satysfakcja inwestorów. Współpracujemy z podmiotami, które podobnie, jak my szukają drogi rozwoju. Każda zrealizowana przez nas budowa jest efektem pracy doświadczonych i profesjonalnych pracowników, którzy stale pogłębiają swoją wiedzę, biorąc czynny udział w szkoleniach – mówi Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA.

Nowoczesna forma szkolenia
Najnowszą inicjatywą Budimeksu jest krok w stronę VR i wykorzystanie go dla zwiększania bezpieczeństwa na budowach. Pracownicy spółki poszerzając swoją wiedzę, podczas realizacji kontraktu budowy Centrum Badawczo Rozwojowego ORLEN S.A. w Płocku, poznali zastosowanie wirtualnej rzeczywistości. Technologię wykorzystano w innowacyjnym szkoleniu BHP dla sygnalistów i hakowych. W ramach wprowadzenia instruktorzy wyjaśnili, jak działa mechanizm VR i jak korzystać z okularów Google. Następnie, pracownicy podczas 8-godzinnych testów poruszali się wirtualnym świecie i uczestniczyli w symulowanych sytuacjach niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych. Zdobytą wiedzę zweryfikowano podczas egzaminu. Uczestnicy ocenili nowe doświadczenie jako wartościowe i ciekawe. Zespół BHP, dzięki zastosowaniu podczas szkolenia nowej technologii dowiedział się, m.in. że linki kierunkowe i pasy zaciskowe mogą być pomijane przez zespół w pracy przy projektach.

Wirtualna rzeczywistość źródłem zmian
Firma widzi potencjał w wykorzystaniu VR w branży budowlanej. Narzędzie doskonale sprawdzi się w realizacji szkoleń specjalistycznych dla pracowników indywidualnych, jak i zespołów. Jego główną zaletą jest komunikowanie o możliwym zagrożeniu. To również źródło wiedzy dla kadry kierowniczej w ramach organizacji wirtualnych „Safety walk”, budujących świadomość i informujących, jakie obszary wymagają doskonalenia.

– Życie ludzkie jest dla nas wartością nadrzędną. Czujemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego zespołu, dlatego skupiamy szczególną uwagę na spełnianiu wszystkich niezbędnych standardów, zapewniających ochronę naszym pracownikom oraz współpracownikom. Widzimy duży potencjał w rozwiązaniu VR w branży budowlanej. Jest ono źródłem cennej wiedzy w instruktażach stanowiskowych, a także w szkoleniach okresowych BHP – mówi Dariusz Blocher, Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA.

Zespół Budimex S.A. stale rozwija swoje kompetencje. Wśród realizowanych przez firmę innowacyjnych projektów znajdują się m.in. opracowanie przy współpracy z Politechniką Warszawską technologii samonaprawiającej się drogi czy prowadzone razem z Instytutem Energetyki-Instytutu Badawczego oraz Mostostal Kraków prace nad technologią ograniczenia emisji substancji szkodliwych w kotłach rusztowych typu MCP w energetyce. Poza działaniami badawczymi, Budimex angażuje się w poszerzanie kompetencji zespołu. Zgłębiona wiedza z zakresu VR ma potencjał zarówno w kontekście pracowników indywidualnych, jak i zespołów. Mechanizm przekazuje informacje zwrotną, dzięki której możliwe jest wprowadzanie zmian w obszarach, które wymagają ingerencji.

BUDIMEX SA jest spółką z pięćdziesięcioletnią tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Naszą pracą podnosimy jakość życia milionów Polaków. W okresie 50 lat istnienia firmy zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych i przemysłowych. Kultura innowacyjności, doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Jesteśmy obecni nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku nasza spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jej inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz FB Serwis.

Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej.

Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl