Budimex partnerem programu Warsaw Booster’19

 In Aktualności

Warsaw Booster’19 to miejski program akceleracyjny, realizowany dla m.st. Warszawy przez Seriatim Foundation. Celem akceleratora jest wsparcie młodych, lokalnych firm technologicznych w nawiązywaniu relacji z władzami miasta i przedsiębiorstwami, działającymi w Warszawie. W trakcie programu start-upy otrzymują wsparcie w procesie tworzenia propozycji wartości dla klientów oraz strategii ekspansji międzynarodowej. Swojej wiedzy z zakresu rozwoju biznesu, inwestycji czy też prawa użyczą im eksperci, w tym Budimex.

Wyzwaniem Budimex dla start-upów, w tej edycji Warsaw Booster, będzie poszukiwanie rozwiązań z obszaru zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi:

Naszym pierwszym wyzwaniem są problemy ze lokalizowaniem budów przez firmy obsługujące miasto w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Budowy, a także nowe osiedla, często nie mają precyzyjnych adresów. MPO przyjeżdża w dane miejsce, ale nie wjeżdża na teren budowy i nie odbiera odpadów. Zdarzają się sytuacje, gdy odpady zalegają, nie są odbierane przez bardzo długi czas lub po prostu nie w terminie.

Odbiorem odpadów komunalnych zajmują się firmy, które zostały wybrane przez miasto w ramach przetargu. Jeśli jednak nie wywiązują się z obowiązków, z różnych przyczyn – istnieje lista rezerwowa podobnych firm. W takich przypadkach problem stanowi kontakt do osób zatrudnionych w firmach, które w danym rejonie odpowiadają za logistykę odbioru odpadów. Na przykład, pojemniki powinny zostać odebrane po zakończeniu kontraktu. Jeśli firma, która wygrała przetarg nie pojawia się po nie, nie ma możliwości skontaktowania się z inną firmą, która mogłaby  w zastępstwie pojemniki odebrać. Brakuje danych kontaktowych do osób, odpowiedzialnych za proces czy rejon. Tracimy czas na próby kontaktu i czekamy, aż zgłoszenie odbioru odpadów zostanie rozpatrzone, ponieważ zazwyczaj jedynymi dostępnymi danymi kontaktowymi są ogólne adresy e-mail do firm, ale nie do konkretnych osób.” – mówi Marcin Głąbek, Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska.

Szukamy rozwiązań, które wpiszą się w zdefiniowane wyzwanie. Zależy nam, by zarówno pracujący na budowach, jak i mieszkańcy, mieli komfort pracy i życia w przyjaznym, zdrowym otoczeniu, bez zalegających odpadów.