Budimex w Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji

 In Aktualności

Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji to międzysektorowa sieć wzmacniająca połączenia w ramach ekosystemu innowacji poprzez promowanie standardów dobrych praktyk oraz mądrej legislacji.

Misją Koalicji jest działanie na rzecz tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce. Wynikiem prac koalicjantów mają być szczegółowe, proinnowacyjne rozwiązania na rzecz rozwoju sektora B+R w kraju i zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

Celami Koalicji są:

  • aktywne partnerstwo publiczno-prywatne i silna współpraca międzysektorowa,
  • współpraca z decydentami w zakresie tworzenia korzystnych warunków dla innowacyjności w Polsce,
  • promocja polskiej innowacyjności za granicą i wsparcie w kreowaniu narodowych specjalizacji,
  • pozycja kluczowego lidera opinii w obszarze innowacji, badań i rozwoju,
  • podnoszenie znaczenia innowacji we wszystkich branżach, jako kluczowego elementu wpływającego na rozwój i konkurencyjność polskich przedsiębiorców i produktów.

Spodziewamy się, że współpraca przyniesie wymierne korzyści w obszarach związanych z rozwojem B+R nie tylko w naszej działalności. Możliwość pracy z koalicjantami – firmami reprezentującymi różne sektory gospodarcze, pozwoli nam brać czynny udział w kreowaniu optymalnych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Budimeksie, branży budowlanej, ale także w Polsce.

Więcej na temat Koalicji na rzecz Polskich Innowacji: https://koalicjadlainnowacji.pl/