Budimex

Grupa Budimex tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Jest również rozpoznawalna i ceniona od wielu lat za granicą. Początki naszej działalności sięgają roku 1968, kiedy powołano Centralę Handlu Zagranicznego budownictwa Budimex.

Obecnie, jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno–usługowe, Budimex koncentruje się na rynku polskim. Będąc generalnym wykonawcą, oferujemy usługi w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Budimex jest również obecny w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami.

O sukcesach firmy decydują ludzie, którzy ją tworzą. Dysponując wysoko wykwalifikowaną kadrą, jesteśmy w stanie zaoferować usługi idealnie dopasowane do potrzeb Klientów. Działamy rzetelnie i profesjonalnie, realizując powierzone nam kontrakty w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania.

W naszej działalności kierujemy się koncepcją zrównoważonego rozwoju, dążąc do tego, by odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa przenikała wszystkie procesy biznesowe zachodzące w Budimeksie. Chcemy również, by CSR stawał się elementem strategii biznesowej firmy.

Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW. Budimex znajduje się również w zestawieniu spółek odpowiedzialnych społecznie WIG-ESG (zastąpił RESPECT Index, w którym Budimex był nieprzerwanie od 2011 roku).

Silną pozycję rynkową Budimeksu potwierdził i ugruntował zakup akcji spółki przez jedną z największych firm budowlanych na świecie – hiszpański Ferrovial. Od 2000 roku Hiszpanie są naszym strategicznym inwestorem, posiadającym ponad połowę akcji Budimeksu. Potencjał Ferrovialu, jego pozycja rynkowa i know-how wspierają naszą przewagę konkurencyjną.

Grupa Budimex zatrudnia prawie 8 tys. osób, współpracuje rocznie z 17 tys. kontrahentów i ma w portfelu ponad 300 kontraktów budowlanych.

Projekt: „Budimex Innowacje”

Wspieramy innowacyjne biznesy. Pomagamy wybranym start-upom w fazie testów i wdrożeń. Poszukując innowacji i wspierając je, współpracujemy z instytucjami, uczelniami, akceleratorami, funduszami inwestycyjnymi oraz partnerami zewnętrznymi. Poszukujemy pomysłodawców i twórców projektów z obszarów, w których stale chcemy podnosić jakość, efektywność, ekonomię, dbałość o środowisko i bezpieczeństwo.

Oto przykładowe obszary:

Proces projektowy

 • Jak eliminować błędy projektowe i wspomagać planowanie precyzyjnego procesu inwestycji?
 • Jak wykorzystać powtarzalność procesu inwestycyjnego?
 • Jak wspierać Lean Construction?

Proces budowlany

 • Jak wyeliminować błędy wynikające ze specyfiki produkcji budowlanej?
 • Jak optymalizować zużycie materiałów i surowców?
 • Jak wspierać budownictwo zrównoważone i ograniczyć oddziaływanie na środowisko naturalne?

Facility management

 • Jak zaimplementować nowoczesne metody planowania przestrzennego?
 • Jak w czasie rzeczywistym rejestrować usterki i optymalizować ich usunięcie?
 • Jak efektywniej współpracować w gronie służb obsługujących budynek?

Użytkowanie obiektów

 • Jak zintegrować w ramach jednej sieci wiele urządzeń dedykowanych indywidualnym odbiorcom i zapewnić łatwe sterowanie nimi?
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo Internetowi Rzeczy?
 • Jak wspierać rozwój miasta 2.0?

Biznes i współpraca

Zapraszamy do współpracy instytucje naukowe oraz firmy, które tak jak my, zainteresowane są rozwojem technicznym i technologicznym branży budowlanej.  Poszukujemy partnerów biznesowych, instytucjonalnych oraz naukowych, z którymi będziemy mogli realizować ambitne projekty nowatorskich rozwiązań przy wsparciu funduszy zewnętrznych.

Pytania o współpracę i partnerstwo biznesowe prosimy o kierować na adres e-mail: innowacje@budimex.pl, wpisując w tytule wiadomości „PARTNERZY BIZNESOWI”.

Zgłoś start-up

Żeby zgłosić start-up, wypełnij formularz dostępny na naszej stronie.
Zanim jednak wyślesz zgłoszenie, prosimy – zapoznaj się z regulaminem.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
  Osoba kontaktowa
  Adres
  Ludzie


  Określ stopień zaawansowania prac:

  Przewidywana/stosowana ochrona prawna:


  Regulamin

  1. CEL PROJEKTU "BUDIMEX INNOWACJE"

  Celem projektu jest nawiązanie współpracy z młodymi firmami, które podobnie jak my – chcą unowocześniać branżę budowlaną i deweloperską. Taka współpraca to także potencjał, który chcemy w pełni wykorzystać oferując naszą otwartość i gotowość na innowacje, know-how, doświadczenie rynkowe, chęć podnoszenia jakości procesów i usług. Dla start-upów to szansa na sprawdzenie w praktyce rozwiązania – przeprowadzenie testów, badań w profesjonalnym środowisku biznesowym, produkcyjnym, usługowym. To możliwość zdobywania rynku począwszy od współpracy z największą firmą budowlaną w Polsce.

  2. CZAS TRWANIA PROJEKTU

  Projekt „Budimex Innowacje” rozpoczyna się w styczniu 2018 roku i nie jest ograniczony czasowo.
  Deklarujemy, że szczegółowo zapoznamy się z każdym zgłoszeniem. Każde zgłoszenie przeanalizujemy pod względem zgodności z naszym biznesem.  Na udzielenie odpowiedzi o dalszym procedowaniu zgłoszenia przewidujemy czas do 4 tygodni od daty wysłania formularza zgłoszenia start-upu.

  3. KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU

  Do projektu „Budimex Innowacje” mogą przystąpić podmioty gospodarcze zarejestrowane lub wpisane do ewidencji gospodarczej w Polsce, działające na rynku nie dłużej niż 5 lat, posiadające prototyp produktu/usługi dla przemysłu budowlanego lub smart city.

  4. NA CZYM POLEGA PROJEKT

  Projekt „Budimex Innowacje” polega na wyszukiwaniu innowacji na rynku start-upowym oraz wybór tych, które najlepiej odpowiadają na potrzeby biznesowe Budimex S.A. Dzięki nawiązanej współpracy z funduszem inwestycyjnym YouNick Mint, mamy możliwość wsparcia rozwoju młodego biznesu, a w perspektywie nawiązanie współpracy.

  5. REGULAMIN

  Budimex S.A. współpracuje na rzecz innowacji z partnerami zewnętrznymi, między innymi z funduszem inwestycyjnym YouNick Mint. W momencie podjęcia decyzji o nawiązaniu współpracy z wybranym start-upem, możemy zarekomendować skorzystanie z odpowiedniego programu rozwojowego. W związku z tym, nawiązana ze start-upem współpraca będzie odbywała się na zasadach określonych przez YouNick Mint. Wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy start-upu do projektu „Budimex Innowacje”, uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte w Regulaminie YouNick Mint http://younickmint.com/pl/.

  6. PRZECHOWYWANIE DANYCH

  Mając na uwadze art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie/RODO), Budimex SA („Budimex”) z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, 01-204 w Warszawie, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Budimex w celach:
  A. uczestnictwa w projekcie „Budimex Innowacje” (zależne od udzielonej zgody);
  B. rozpatrzenia zgłoszonego pomysłu/prototypu pod względem możliwości udziału w programie akceleracyjnym dla start-upów lub współpracy z funduszem inwestycyjnym (zależne od udzielonej zgody);
  C. marketingowych (zależne od udzielonej zgody);
  D. monitorowania i archiwizacji systemów IT,
  E. zapewnienia tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Budimex na szkodę (w tym danych osobowych).
  F. realizacji umowy;
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204, Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt: innowacje@budimex.pl
  2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zbierane w trakcie monitorowania i archiwizacji Systemów IT (cookies, IP, zachowanie na stronie WWW) oraz zebrane w formularzu Zgłoś start-up.
  3. Inspektorem Ochrony Danych w Budimex jest p. Michał Jobski, dane.osobowe@budimex.pl.

  Aktualności

  Partnerzy

  więcej
  więcej
  KPT Krakowski Park Technologiczny to kompletny one-stop-shop dla biznesu w Polsce. Dysponuje pełną paletą narzędzi, dzięki którym klienci mogą rozwijać się lepiej i szybciej. Zbudowany przez KPT ekosystem liczy około 350 przedsiębiorstw, którym dzień po dniu pomaga budować jak najlepsze warunki dla rozwoju ich firm i wzrostu sprzedaży.
  więcej
  więcej
  YouNick Mint to operacyjny fundusz inwestycyjny, który inwestuje w innowacyjne projekty na wczesnej fazie rozwoju i wspiera je kompetencjami swoich ekspertów.
  Na rzecz podmiotów, w które inwestujemy, realizujemy zadania z zakresu: user research human resources business intelligence IP strategy product design marketing & sales.
  Główne sektory, w których poszukujemy nowych projektów to: healthcare, digital healthcare, industry 4.0. Stawiamy na projekty, które mają globalny potencjał, istotną przewagę nad alternatywnymi rozwiązaniami, w tym między innymi przewagę technologiczną, wizję zbudowania wartości 150 mln zł w okresie 6 lat.
  więcej
  więcej
  Ponad siedemdziesięcioletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów, wysoko wykwalifikowana kadra, dostęp do najnowszych technologii, badania naukowe i innowacyjne rozwiązania w wielu dziedzinach, współpraca z uczelniami na całym świecie i współpraca z przemysłem - to Politechnika Krakowska. Uczelnia kształci obecnie prawie 15 tys. studentów, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach doktoranckich i podyplomowych na siedmiu wydziałach: Architektury, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz Mechanicznym.
  więcej
  więcej
  Politechnika Warszawska to uczelnia o wysokiej renomie, którą nieprzerwanie budują liczne sukcesy – naukowców, pracowników, jak również studentów oraz współpracujących z Politechniką Warszawską przedsiębiorców. Tu najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami! Uruchamiane są nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana jest współpraca z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi. Nasi studenci i absolwenci otrzymują najlepsze wykształcenie techniczne oraz wsparcie – stają się poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami. „Dziś, w świecie szybko rozwijających się technologii, wciąż wzrasta zapotrzebowanie na inżynierów. To oni tworzą podstawy cywilizacji technicznej, umożliwiając rozwój społeczeństwa. Zawód inżyniera daje wielką satysfakcję, ale wiąże się również z odpowiedzialnością, wymaga twórczej postawy, kreatywności i otwartości na innowacje. Młodzi ludzie podejmujący studia techniczne w Politechnice Warszawskiej dokonują słusznego wyboru. Tu otrzymują bowiem solidne wykształcenie gwarantujące wysokie kwalifikacje zawodowe oraz znajdują warunki do rozwijania swoich pasji naukowych, sportowych czy związanych z kulturą i sztuką. W Politechnice Warszawskiej kształcimy przyszłych liderów, którzy rozwijają wspaniałe kariery na polskich i międzynarodowych rynkach pracy."
  Prof. dr. hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej

  Kontakt

  Budimex S.A.
  Biuro Innowacji

  • ul. Siedmiogrodzka 9
   01-204 Warszawa
   Polska

  Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie adres: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000001764, NIP: 526-10-03-187, REGON 010732630, kapitał zakładowy w wysokości 127.650.490 zł, wpłacony w całości.

  NAPISZ DO NAS

   Wybierz temat:
   więcej...

   Mając na uwadze art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie/RODO), Budimex SA („Budimex”) z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, 01-204 w Warszawie, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Budimex w celach:
   A. uczestnictwa w projekcie „Budimex Innowacje” (zależne od udzielonej zgody);
   B. rozpatrzenia zgłoszonego pomysłu/prototypu pod względem możliwości udziału w programie akceleracyjnym dla start-upów lub współpracy z funduszem inwestycyjnym (zależne od udzielonej zgody);
   C. marketingowych (zależne od udzielonej zgody);
   D. monitorowania i archiwizacji systemów IT,
   E. zapewnienia tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Budimex na szkodę (w tym danych osobowych).
   F. realizacji umowy;
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt: innowacje@budimex.pl
   2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zbierane w trakcie monitorowania i archiwizacji Systemów IT (cookies, IP, zachowanie na stronie WWW) oraz zebrane w formularzu Zgłoś start-up.
   3. Inspektorem Ochrony Danych w Budimex jest p. Michał Jobski, dane.osobowe@budimex.pl.
   Przeczytaj naszą Politykę prywatności.