Budimex

W otoczeniu zmieniających się warunków gospodarczych i dynamicznego rozwoju technologii, rosnących oczekiwań naszych klientów i kontrahentów, prowadzimy biznes odpowiedzialnie, etycznie i ambitnie. Chcemy stale pokazywać, że „Sens tworzenia” to sposób naszej pracy. To także otwartość i współpraca, wpisujące się w kulturę organizacyjną Grupy, a przede wszystkim – środowisko otwarte na innowacje.

Budimex S.A. jest spółką z blisko pięćdziesięcioletnią tradycją oraz liderem polskiego rynku budowlanego. Zatrudnia ponad 6000 specjalistów. Profil działalności spółki obejmuje realizację projektów z zakresu infrastruktury: drogowej, kolejowej i lotniskowej, kubaturowych oraz energetyki i przemysłu. Budimex obecny jest nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Firma stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych.

Inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. Grupa Budimex współpracuje rocznie z 12 tys. kontrahentów. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz Elektromontaż Poznań S.A.

Budimex jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej. Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

Projekt: “Budimex Innowacje”

Wspieramy innowacyjne biznesy. Pomagamy wybranym start-upom w fazie testów i wdrożeń. Poszukując innowacji i wspierając je, współpracujemy z instytucjami, uczelniami, akceleratorami, funduszami inwestycyjnymi oraz partnerami zewnętrznymi. Poszukujemy pomysłodawców i twórców projektów z obszarów, w których stale chcemy podnosić jakość, efektywność, ekonomię, dbałość o środowisko i bezpieczeństwo.

Oto przykładowe obszary:

Proces projektowy

 • Jak eliminować błędy projektowe i wspomagać planowanie precyzyjnego procesu inwestycji?
 • Jak wykorzystać powtarzalność procesu inwestycyjnego?
 • Jak wspierać Lean Construction?

Proces budowlany

 • Jak wyeliminować błędy wynikające ze specyfiki produkcji budowlanej?
 • Jak optymalizować zużycie materiałów i surowców?
 • Jak wspierać budownictwo zrównoważone i ograniczyć oddziaływanie na środowisko naturalne?

Facility management

 • Jak zaimplementować nowoczesne metody planowania przestrzennego?
 • Jak w czasie rzeczywistym rejestrować usterki i optymalizować ich usunięcie?
 • Jak efektywniej współpracować w gronie służb obsługujących budynek?

Użytkowanie obiektów

 • Jak zintegrować w ramach jednej sieci wiele urządzeń dedykowanych indywidualnym odbiorcom i zapewnić łatwe sterowanie nimi?
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo Internetowi Rzeczy?
 • Jak wspierać rozwój miasta 2.0?

Biznes i współpraca

Zapraszamy do współpracy instytucje naukowe oraz firmy, które tak jak my, zainteresowane są rozwojem technicznym i technologicznym branży budowlanej.  Poszukujemy partnerów biznesowych, instytucjonalnych oraz naukowych, z którymi będziemy mogli realizować ambitne projekty nowatorskich rozwiązań przy wsparciu funduszy zewnętrznych.

Pytania o współpracę i partnerstwo biznesowe prosimy o kierować na adres e-mail: innowacje@budimex.pl, wpisując w tytule wiadomości “PARTNERZY BIZNESOWI”.

Zgłoś start-up

Żeby zgłosić start-up, wypełnij formularz dostępny na naszej stronie.
Zanim jednak wyślesz zgłoszenie, prosimy – zapoznaj się z regulaminem.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Osoba kontaktowa
Adres
Ludzie


Określ stopień zaawansowania prac:

Przewidywana/stosowana ochrona prawna:


Regulamin

1. CEL PROJEKTU "BUDIMEX INNOWACJE"

Celem projektu jest nawiązanie współpracy z młodymi firmami, które podobnie jak my – chcą unowocześniać branżę budowlaną i deweloperską. Taka współpraca to także potencjał, który chcemy w pełni wykorzystać oferując naszą otwartość i gotowość na innowacje, know-how, doświadczenie rynkowe, chęć podnoszenia jakości procesów i usług. Dla start-upów to szansa na sprawdzenie w praktyce rozwiązania – przeprowadzenie testów, badań w profesjonalnym środowisku biznesowym, produkcyjnym, usługowym. To możliwość zdobywania rynku począwszy od współpracy z największą firmą budowlaną w Polsce.

2. CZAS TRWANIA PROJEKTU

Projekt “Budimex Innowacje” rozpoczyna się w styczniu 2018 roku i nie jest ograniczony czasowo.
Deklarujemy, że szczegółowo zapoznamy się z każdym zgłoszeniem. Każde zgłoszenie przeanalizujemy pod względem zgodności z naszym biznesem.  Na udzielenie odpowiedzi o dalszym procedowaniu zgłoszenia przewidujemy czas do 4 tygodni od daty wysłania formularza zgłoszenia start-upu.

3. KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU

Do projektu “Budimex Innowacje” mogą przystąpić podmioty gospodarcze zarejestrowane lub wpisane do ewidencji gospodarczej w Polsce, działające na rynku nie dłużej niż 5 lat, posiadające prototyp produktu/usługi dla przemysłu budowlanego lub smart city.

4. NA CZYM POLEGA PROJEKT

Projekt “Budimex Innowacje” polega na wyszukiwaniu innowacji na rynku start-upowym oraz wybór tych, które najlepiej odpowiadają na potrzeby biznesowe Budimex S.A. Dzięki nawiązanej współpracy z KPT ScaleUp oraz YouNick Mint, mamy możliwość wsparcia rozwoju młodego biznesu, a w perspektywie nawiązanie współpracy.

5. REGULAMIN

Budimex S.A. współpracuje na rzecz innowacji z partnerami zewnętrznymi, między innymi z funduszem inwestycyjnym YouNick Mint. W momencie podjęcia decyzji o nawiązaniu współpracy z wybranym start-upem, możemy zarekomendować skorzystanie z odpowiedniego programu rozwojowego. W związku z tym, nawiązana ze start-upem współpraca będzie odbywała się na zasadach określonych przez YouNick Mint. Wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy start-upu do projektu „Budimex Innowacje”, uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte w Regulaminie YouNick Mint http://younickmint.com/pl/.

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Mając na uwadze art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie/RODO), Budimex SA („Budimex”) z siedzibą przy ul. Stawki 40, 01-040 w Warszawie, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Budimex w celach:
A. uczestnictwa w projekcie „Budimex Innowacje” (zależne od udzielonej zgody);
B. rozpatrzenia zgłoszonego pomysłu/prototypu pod względem możliwości udziału w programie akceleracyjnym dla start-upów lub współpracy z funduszem inwestycyjnym (zależne od udzielonej zgody);
C. marketingowych (zależne od udzielonej zgody);
D. monitorowania i archiwizacji systemów IT,
E. zapewnienia tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Budimex na szkodę (w tym danych osobowych).
F. realizacji umowy;
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040, Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt: innowacje@budimex.pl
2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zbierane w trakcie monitorowania i archiwizacji Systemów IT (cookies, IP, zachowanie na stronie WWW) oraz zebrane w formularzu Zgłoś start-up.
3. Inspektorem Ochrony Danych w Budimex jest p. Michał Jobski, dane.osobowe@budimex.pl.

Aktualności

Partnerzy

więcej
więcej
KPT Krakowski Park Technologiczny to kompletny one-stop-shop dla biznesu w Polsce. Dysponuje pełną paletą narzędzi, dzięki którym klienci mogą rozwijać się lepiej i szybciej. Zbudowany przez KPT ekosystem liczy około 350 przedsiębiorstw, którym dzień po dniu pomaga budować jak najlepsze warunki dla rozwoju ich firm i wzrostu sprzedaży.
więcej
więcej
YouNick Mint to operacyjny fundusz inwestycyjny, który inwestuje w innowacyjne projekty na wczesnej fazie rozwoju i wspiera je kompetencjami swoich ekspertów.
Na rzecz podmiotów, w które inwestujemy, realizujemy zadania z zakresu: user research human resources business intelligence IP strategy product design marketing & sales.
Główne sektory, w których poszukujemy nowych projektów to: healthcare, digital healthcare, industry 4.0. Stawiamy na projekty, które mają globalny potencjał, istotną przewagę nad alternatywnymi rozwiązaniami, w tym między innymi przewagę technologiczną, wizję zbudowania wartości 150 mln zł w okresie 6 lat.
więcej
więcej
Ponad siedemdziesięcioletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów, wysoko wykwalifikowana kadra, dostęp do najnowszych technologii, badania naukowe i innowacyjne rozwiązania w wielu dziedzinach, współpraca z uczelniami na całym świecie i współpraca z przemysłem - to Politechnika Krakowska. Uczelnia kształci obecnie prawie 15 tys. studentów, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach doktoranckich i podyplomowych na siedmiu wydziałach: Architektury, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz Mechanicznym.
więcej
więcej
Politechnika Warszawska to uczelnia o wysokiej renomie, którą nieprzerwanie budują liczne sukcesy – naukowców, pracowników, jak również studentów oraz współpracujących z Politechniką Warszawską przedsiębiorców. Tu najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami! Uruchamiane są nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana jest współpraca z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi. Nasi studenci i absolwenci otrzymują najlepsze wykształcenie techniczne oraz wsparcie – stają się poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami. „Dziś, w świecie szybko rozwijających się technologii, wciąż wzrasta zapotrzebowanie na inżynierów. To oni tworzą podstawy cywilizacji technicznej, umożliwiając rozwój społeczeństwa. Zawód inżyniera daje wielką satysfakcję, ale wiąże się również z odpowiedzialnością, wymaga twórczej postawy, kreatywności i otwartości na innowacje. Młodzi ludzie podejmujący studia techniczne w Politechnice Warszawskiej dokonują słusznego wyboru. Tu otrzymują bowiem solidne wykształcenie gwarantujące wysokie kwalifikacje zawodowe oraz znajdują warunki do rozwijania swoich pasji naukowych, sportowych czy związanych z kulturą i sztuką. W Politechnice Warszawskiej kształcimy przyszłych liderów, którzy rozwijają wspaniałe kariery na polskich i międzynarodowych rynkach pracy."
Prof. dr. hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej
więcej
więcej
Free University of Bozen-Bolzano (Unibz) znajduje się w jednym z najbardziej fascynujących regionów Europy, na skrzyżowaniu niemiecko- i włoskojęzycznej gospodarki i kultury. Trójjęzyczność w nauczaniu i badaniach naukowych, wysoki poziom internacjonalizacji oraz idealne środowisko nauki, gwarantowane przez doskonałe zaplecze, to tylko niektóre z powodów, dla których Unibz regularnie zajmuje czołowe miejsca w rankingach krajowych i międzynarodowych.
Badania prowadzone przez Wydział Nauki i Technologii, koncentrują się na takich dziedzinach jak: efektywność energetyczna, innowacje przemysłowe, automatyzacja, a także ochrona środowiska i rolnictwo w środowisku wysokogórskim oraz technologia żywności.

Kontakt

Budimex SA
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
tel.: 22 623 60 00
fax: 22 623 60 01
www.budimex.pl

BIZNES I WSPÓŁPRACA

w-o

Witold Olszak

p-k

Przemysław Kuśmierczyk

MEDIA I PROMOCJA

biernacka-100x133

Joanna Biernacka
+48 515 828 712

NAPISZ DO NAS

Wybierz temat:
więcej...

Mając na uwadze art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie/RODO), Budimex SA („Budimex”) z siedzibą przy ul. Stawki 40, 01-040 w Warszawie, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Budimex w celach:
A. uczestnictwa w projekcie „Budimex Innowacje” (zależne od udzielonej zgody);
B. rozpatrzenia zgłoszonego pomysłu/prototypu pod względem możliwości udziału w programie akceleracyjnym dla start-upów lub współpracy z funduszem inwestycyjnym (zależne od udzielonej zgody);
C. marketingowych (zależne od udzielonej zgody);
D. monitorowania i archiwizacji systemów IT,
E. zapewnienia tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Budimex na szkodę (w tym danych osobowych).
F. realizacji umowy;
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040, Warszawa (dalej „Budimex”), kontakt: innowacje@budimex.pl
2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zbierane w trakcie monitorowania i archiwizacji Systemów IT (cookies, IP, zachowanie na stronie WWW) oraz zebrane w formularzu Zgłoś start-up.
3. Inspektorem Ochrony Danych w Budimex jest p. Michał Jobski, dane.osobowe@budimex.pl.