Budimex

W otoczeniu zmieniających się warunków gospodarczych i dynamicznego rozwoju technologii, rosnących oczekiwań naszych klientów i kontrahentów, prowadzimy biznes odpowiedzialnie, etycznie i ambitnie. Chcemy stale pokazywać, że „Sens tworzenia” to sposób naszej pracy. To także otwartość i współpraca, wpisujące się w kulturę organizacyjną Grupy, a przede wszystkim – środowisko otwarte na innowacje.

Budimex S.A. jest spółką z blisko pięćdziesięcioletnią tradycją oraz liderem polskiego rynku budowlanego. Zatrudnia ponad 6000 specjalistów. Profil działalności spółki obejmuje realizację projektów z zakresu infrastruktury: drogowej, kolejowej i lotniskowej, kubaturowych oraz energetyki i przemysłu. Budimex obecny jest nie tylko na rynku polskim, ale też zagranicznym. Firma stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku spółka notowana jest na warszawskiej GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu RESPECT – najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych.

Inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma o globalnym zasięgu – Ferrovial. Grupa Budimex współpracuje rocznie z 12 tys. kontrahentów. W skład grupy wchodzą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków oraz Elektromontaż Poznań S.A.

Budimex jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy utworzonej w 2010 r., zrzeszającej największych generalnych wykonawców w Polsce w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej. Więcej informacji jest dostępnych na www.budimex.pl

Projekt: „Budimex Innowacje”

Wspieramy innowacyjne biznesy. Pomagamy wybranym start-upom w fazie testów i wdrożeń. Poszukując innowacji i wspierając je, współpracujemy z instytucjami, uczelniami, akceleratorami, funduszami inwestycyjnymi oraz partnerami zewnętrznymi. Poszukujemy pomysłodawców i twórców projektów z obszarów, w których stale chcemy podnosić jakość, efektywność, ekonomię, dbałość o środowisko i bezpieczeństwo.

Oto przykładowe obszary:

Proces projektowy

 • Jak eliminować błędy projektowe i wspomagać planowanie precyzyjnego procesu inwestycji?
 • Jak wykorzystać powtarzalność procesu inwestycyjnego?
 • Jak wspierać Lean Construction?

Proces budowlany

 • Jak wyeliminować błędy wynikające ze specyfiki produkcji budowlanej?
 • Jak optymalizować zużycie materiałów i surowców?
 • Jak wspierać budownictwo zrównoważone i ograniczyć oddziaływanie na środowisko naturalne?

Facility management

 • Jak zaimplementować nowoczesne metody planowania przestrzennego?
 • Jak w czasie rzeczywistym rejestrować usterki i optymalizować ich usunięcie?
 • Jak efektywniej współpracować w gronie służb obsługujących budynek?

Użytkowanie obiektów

 • Jak zintegrować w ramach jednej sieci wiele urządzeń dedykowanych indywidualnym odbiorcom i zapewnić łatwe sterowanie nimi?
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo Internetowi Rzeczy?
 • Jak wspierać rozwój miasta 2.0?

Biznes i współpraca

Zapraszamy do współpracy instytucje naukowe oraz firmy, które tak jak my, zainteresowane są rozwojem technicznym i technologicznym branży budowlanej.  Poszukujemy partnerów biznesowych, instytucjonalnych oraz naukowych, z którymi będziemy mogli realizować ambitne projekty nowatorskich rozwiązań przy wsparciu funduszy zewnętrznych.

Pytania o współpracę i partnerstwo biznesowe prosimy o kierować na adres e-mail: innowacje@budimex.pl, wpisując w tytule wiadomości „PARTNERZY BIZNESOWI”.

Zgłoś start-up

Żeby zgłosić start-up, wypełnij formularz dostępny na naszej stronie.
Zanim jednak wyślesz zgłoszenie, prosimy – zapoznaj się z regulaminem.

Wypełnij formularz zgłoszeniowyOsoba kontaktowa
Adres
Ludzie


Określ stopień zaawansowania prac:

Przewidywana/stosowana ochrona prawna:


Regulamin

1. CEL PROJEKTU "BUDIMEX INNOWACJE"

Celem projektu jest nawiązanie współpracy z młodymi firmami, które podobnie jak my – chcą unowocześniać branżę budowlaną i deweloperską. Taka współpraca to także potencjał, który chcemy w pełni wykorzystać oferując naszą otwartość i gotowość na innowacje, know-how, doświadczenie rynkowe, chęć podnoszenia jakości procesów i usług. Dla start-upów to szansa na sprawdzenie w praktyce rozwiązania – przeprowadzenie testów, badań w profesjonalnym środowisku biznesowym, produkcyjnym, usługowym. To możliwość zdobywania rynku począwszy od współpracy z największą firmą budowlaną w Polsce.

2. CZAS TRWANIA PROJEKTU

Projekt „Budimex Innowacje” rozpoczyna się w styczniu 2018 roku i nie jest ograniczony czasowo.
Deklarujemy, że szczegółowo zapoznamy się z każdym zgłoszeniem. Każde zgłoszenie przeanalizujemy pod względem zgodności z naszym biznesem.  Na udzielenie odpowiedzi o dalszym procedowaniu zgłoszenia przewidujemy czas do 4 tygodni od daty wysłania formularza zgłoszenia start-upu.

3. KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU

Do projektu „Budimex Innowacje” mogą przystąpić podmioty gospodarcze zarejestrowane lub wpisane do ewidencji gospodarczej w Polsce, działające na rynku nie dłużej niż 5 lat, posiadające prototyp produktu/usługi dla przemysłu budowlanego lub smart city.

4. NA CZYM POLEGA PROJEKT

Projekt „Budimex Innowacje” polega na wyszukiwaniu innowacji na rynku start-upowym oraz wybór tych, które najlepiej odpowiadają na potrzeby biznesowe Budimex S.A. Dzięki nawiązanej współpracy z KPT ScaleUp oraz YouNick Mint, mamy możliwość wsparcia rozwoju młodego biznesu, a w perspektywie nawiązanie współpracy.

5. REGULAMIN

Budimex S.A. współpracuje na rzecz innowacji z partnerami zewnętrznymi – akceleratorem dla start-upów (Krakowski Park Technologiczny) oraz funduszem inwestycyjnym (YouNick Mint). W momencie podjęcia decyzji o nawiązaniu współpracy z wybranym start-upem, możemy zarekomendować skorzystanie z odpowiedniego programu rozwojowego, prowadzonego przez naszych partnerów. W związku z tym, nawiązana ze start-upem współpraca będzie odbywała się na zasadach określonych przez KPT ScaleUp lub YouNick Mint. Wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy start-upu do projektu „Budimex Innowacje”, uczestnik wyraża zgodę na warunki zawarte w Regulaminie KPT ScaleUp http://scaleup.kpt.krakow.pl/ oraz YouNick Mint http://younickmint.com/pl/.

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu jest Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo ich poprawiania. Oświadczenia i dyspozycje w tym wycofanie zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: innowacje@budimex.pl wpisując w tytule wiadomości „ZMIANA DANYCH”.

Aktualności

Partnerzy

więcej
więcej
KPT ScaleUp to jeden z 10 ogólnopolskich akceleratorów realizowanych w ramach programu Start In Poland. Adresowany jest do firm pracujących nad innowacjami dla przemysłu oraz smart city. Jego celem jest przygotowanie wybranych startupów do wdrożeń w dużych firmach oraz do zwiększenia skali ich biznesów. Program realizowany jest przez zespół Krakowskiego Parku Technologicznego, który od 20 lat współtworzy warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
więcej
więcej
YouNick Mint to operacyjny fundusz inwestycyjny, który inwestuje w innowacyjne projekty na wczesnej fazie rozwoju i wspiera je kompetencjami swoich ekspertów.
Na rzecz podmiotów, w które inwestujemy, realizujemy zadania z zakresu: user research human resources business intelligence IP strategy product design marketing & sales.
Główne sektory, w których poszukujemy nowych projektów to: healthcare, digital healthcare, industry 4.0. Stawiamy na projekty, które mają globalny potencjał, istotną przewagę nad alternatywnymi rozwiązaniami, w tym między innymi przewagę technologiczną, wizję zbudowania wartości 150 mln zł w okresie 6 lat.
więcej
więcej
Ponad siedemdziesięcioletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów, wysoko wykwalifikowana kadra, dostęp do najnowszych technologii, badania naukowe i innowacyjne rozwiązania w wielu dziedzinach, współpraca z uczelniami na całym świecie i współpraca z przemysłem - to Politechnika Krakowska. Uczelnia kształci obecnie prawie 15 tys. studentów, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach doktoranckich i podyplomowych na siedmiu wydziałach: Architektury, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz Mechanicznym.
więcej
więcej
Politechnika Warszawska to uczelnia o wysokiej renomie, którą nieprzerwanie budują liczne sukcesy – naukowców, pracowników, jak również studentów oraz współpracujących z Politechniką Warszawską przedsiębiorców. Tu najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami! Uruchamiane są nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana jest współpraca z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi. Nasi studenci i absolwenci otrzymują najlepsze wykształcenie techniczne oraz wsparcie – stają się poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami. „Dziś, w świecie szybko rozwijających się technologii, wciąż wzrasta zapotrzebowanie na inżynierów. To oni tworzą podstawy cywilizacji technicznej, umożliwiając rozwój społeczeństwa. Zawód inżyniera daje wielką satysfakcję, ale wiąże się również z odpowiedzialnością, wymaga twórczej postawy, kreatywności i otwartości na innowacje. Młodzi ludzie podejmujący studia techniczne w Politechnice Warszawskiej dokonują słusznego wyboru. Tu otrzymują bowiem solidne wykształcenie gwarantujące wysokie kwalifikacje zawodowe oraz znajdują warunki do rozwijania swoich pasji naukowych, sportowych czy związanych z kulturą i sztuką. W Politechnice Warszawskiej kształcimy przyszłych liderów, którzy rozwijają wspaniałe kariery na polskich i międzynarodowych rynkach pracy."
Prof. dr. hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej
więcej
więcej
Koalicja to międzysektorowa sieć wzmacniająca połączenia w ramach ekosystemu innowacji poprzez promowanie standardów dobrych praktyk oraz mądrej legislacji.
Misją Koalicji jest działanie na rzecz tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce. Wynikiem prac koalicjantów mają być szczegółowe, proinnowacyjne rozwiązania na rzecz rozwoju sektora B+R w kraju i zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

Kontakt

Budimex SA
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
tel.: 22 623 60 00
fax: 22 623 60 01
www.budimex.pl

BIZNES I WSPÓŁPRACA

w-o

Witold Olszak

p-k

Przemysław Kuśmierczyk

MEDIA I PROMOCJA

biernacka-100x133

Joanna Biernacka
+48 515 828 712

NAPISZ DO NAS

Wybierz temat:
więcej...

Niniejszym, mając na uwadze przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Budimex S.A. („Budimex”) z siedzibą przy ul. Stawki 40, 01-040 w Warszawie, informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Budimex w celu: odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące: mediów i promocji, współpracy biznesowej, start-upów,zmiany danych lub innego zakresu określonego w treści zapytania – w zależności od udzielonej przez Panią/Pana zgody.
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Budimex moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i SMS-ów spersonalizowanych, istotnych informacji dotyczących Budimex odnoszących się do treści mojego zapytania.

Wysłano wiadomość.

Dziękujemy za wysłanie formularza! Kopia właśnie została wysłana na Twój adres e-mail.

Wysłano wiadomość.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości! Kopia właśnie została wysłana na Twój adres e-mail.